امروز : 15 نفر
هفته جاري : 594 نفر
ماه جاري : 2136 نفر
تعداد کل : 2136 نفر
 
 
 
 

بازگشت به لیست دوره ها

دوره اول شورای اسلامی شهر اردبیل

نام و نام خانوادگی
جواد قرآن نویس
تاریخ تولد 1323
سطح تحصیلات دیپلم
رشته تحصیلی مکانیک
شغل آزاد
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات رئیس شورا در دو سال اول
نام و نام خانوادگی
مرحوم مهندس داوود جلایی
تاریخ تولد -
سطح تحصیلات لیسانس
رشته تحصیلی کشاورزی
شغل کارمند
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات دو سال دوم رئیس شورا
نام و نام خانوادگی
جواد زنجانی
تاریخ تولد 1344
سطح تحصیلات فوق لیسانس
رشته تحصیلی مدیریت آموزشی
شغل بازنشسته
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات نایب رئیس
نام و نام خانوادگی
محمد رضا سرداری سیار
تاریخ تولد 1342
سطح تحصیلات فوق لیسانس
رشته تحصیلی حوزوی
شغل کارمند
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات عضو شورا
نام و نام خانوادگی
بهروز زلالی
تاریخ تولد -
سطح تحصیلات -
رشته تحصیلی -
شغل کارمند
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات عضو شورا
نام و نام خانوادگی
ماریا موسوی
تاریخ تولد -
سطح تحصیلات -
رشته تحصیلی -
شغل کارمند
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات عضو شورا
نام و نام خانوادگی
کمال الدین علوی
تاریخ تولد 1342
سطح تحصیلات حوزوی
رشته تحصیلی حوزوی
شغل سردفتر
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات عضو شورا
نام و نام خانوادگی
کمال الدین پیرموذن
تاریخ تولد -
سطح تحصیلات فوق لیسانس
رشته تحصیلی مدیریت
شغل کارمند
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات عضو شورا
 
نام و نام خانوادگی
میر ایوب تقوی طلب
تاریخ تولد -
سطح تحصیلات -
رشته تحصیلی -
شغل -
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات عضو شورا
 
نام و نام خانوادگی
عظیم برزگر جلالی
تاریخ تولد -
سطح تحصیلات دکتری
رشته تحصیلی پزشکی
شغل پزشک
سمت در شورا عضو شورا
توضیحات عضو شورا

کلیه حقوق برای شورای اسلامی شهر اردبیل محفوظ است.